Historia budowy Kościoła w Białce

Przed powstaniem Parafii wieś Białka należała przez kilka wieków do Parafii w Makowie Podhalańskim. Obecnie z dawną Parafią związanych jest ok. 1/3 ludności.

Kościół w Białce nosi wezwanie Matki Bożej Królowej Rodzin. Nawiązuje ono do tytułu jaki wcześniej otrzymał słynącymi łaskami wizerunek Matki Bożej Makowskiej, czyli Matki Bożej Opiekunki Rodzin, koronowany papieskimi koronami na Błoniach Krakowskich w czasie I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. Kopia tego obrazu znajduje się w głównym ołtarzu kościoła  w Białce.

 

Geneza powstania Kościoła

Powodem budowy Kościoła była duża odległość do najbliższego Kościoła  w Makowie Podhalańskim (9km). Ponadto coraz więcej ludzi przybywało do naszej miejscowości.

Pierwszą próbę budowy kościoła podjęto w 1939 r., a drugą w 1957 r., ale bez efektu. Dopiero wyniesienie Księdza kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową wyzwoliło w społeczności białczańskiej energię, której  nie ostudził nawet stan wojenny.

kościół

Komitet podczas zbierania pieniędzy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

 

Na parcelach ofiarowanych pod budowę Domu Bożego, przez:

 • Śp. Mariannę Pena z III Zakonu św. Franciszka, córkę Jana i Zofii Pacyga, zmarłą 8.IX.1928r.,
 • Józefa i Stanisławę Pena,
 • Joannę Kuś, córkę śp. Józefa i Katarzyny,
 • Józefa i Marie Sałapatek,
 • Helenę Biskup,
 • Tadeusza i Marię Marszałek,
 • Mieczysława i Wandę Kudzia,
 • Stanisława i Zofię Warta,
 • Henryka i Stefanię Bałos,
 • Jana i Genowefę Radwańskich,
 • Stanisława i Marię Świstek.

Powstał Komitet Budowy – wówczas miał powstać tylko punkt katechetyczny i kaplica – któremu przewodniczyli: p. Stanisław Pena i p. Wanda Kudzia.

kościół

Zebranie Komitetu Budowy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

Do Komitetu Budowy należeli:

 • Stanisław Borowy,
 • Stanisław Pena,
 • Mieczysław i Wanda Kudzia,
 • Adam Sala, Franciszek Ficek,
 • Władysław Dyrcz,
 • Stanisław Kuta, Mieczysław Kaczmarczyk,
 • Stanisław Mędrala, Jan Radwański,
 • Józef Woźny, Zygmunt Radwański,
 • Stanisław Zajda, Józefa Szafraniec,
 • Anna Mikut, Czesław Ficek.

 

Obowiązkiem członków komitetu budowy kościoła było:

 • Organizowanie prac na poszczególne dni i wyznaczanie osób wykonujących te prace.
 • Branie udziału w kolędowaniu i zbiórce pieniędzy.
 • Zakup, przywóz oraz wyładunek materiałów budowlanych na plac budowy.
 • Organizowanie wyżywienia i noclegów dla ekipy budowlanej.
 • Organizowanie poświęcenia i uroczystego wmurowania kamienia węgielnego.
 • Zbiórka zboża na zakup cementu.

kościół     kościół
 Zebranie Komitetu Budowy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

Dokumentację na budowę opracował zespół pracowników Politechniki Krakowskiej, w osobach architektów Stanisława Dańko i Jolanty Jankiewicz przy współpracy architektów Anny i Wiesława Sochów. Konstruktorem był dr inż. Stanisław Sąsiadek. Pozwolenie na budowę uzyskano od władz wojewódzkich w  Bielsku – Białej 21.10.1982r. Do współpracy zaproszono p. inż. Stanisława Penę z Wadowic, związanego z Białką w charakterze inspektora nadzoru.  Mistrzami robót budowlanych, byli: Julian Polak, Kazimierz Radwan, Bolesław Radwan.


kościół

Szkic kościoła (z archiwum kościoła)

kościół

Już w trakcie budowy zamieniono okna połaciowe na “schody do nieba” (fot. ze zbiorów W. Kudzi)


kościół

Podczas budowy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Podczas budowy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)


Kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego na Błoniach 22 czerwca 1983 roku, osobiście wmurował  ksiądz Kardynał Franciszek Macharski 6 listopada 1983 roku.


kościół

(fot. D. Kudzia)

kościół

Powitanie kardynała Macharskiego (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Powitanie kardynała Macharskiego (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Msza święta (fot. ze zbiorów W. Kudzi)


kościół

Powitanie kardynała Macharskiego (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Podczas budowy (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Szkic kościoła (z archiwum kościoła)

kościół

Wmurowanie kamienia przez kardynała Macharskiego (fot. ze zbiorów W. Kudzi)


Parafia

Utworzenie Parafii nastąpiło 29.06.1984r. Od 1.07.1984r. sprawowana była codziennie Msza Św. Do sprawowania Najświętszej Ofiary przystosowano jedną z sal. Pierwsza Msza święta w kościele została odprawiona w wigilię Bożego Narodzenia już na posadzce z płyt marmurowych i wcześniejszym wykonaniu tynków.

Pierwszy proboszcz Ksiądz Roman Pyka przybył do Białki 5 maja 1984 roku wraz z dekretem.

 

kościół

Pierwszy Proboszcz Białki Roman Pyka (fot. D. Kudzia)

 

Obraz w głównym ołtarzu

kościół

Na początku w głównym ołtarzu był obraz Matki Bożej namalowany przez Henryka Ostruszkę, malarza samouka z Makowskiej części Białki.

Od 2003 roku w ołtarzu głównym jest replika wizerunku Matki Bożej Makowskiej, namalowany przez profesora Romana Skowronka z Akademii Sztuk Pięknych, a ofiarowany przez białczanina Józefa Pykę z Chicago. Natomiast korony Dzieciątka i Matki Bożej są dziełem artysty złotnika p. Bierzanowskiego. Ramę obrazu wykonał artysta p. Stanisław Bałos z Grzechyni.  Całość arcydzieła poświęcił Jan Paweł II w czasie Apelu Jasnogórskiego 12 czerwca 1987 roku w Częstochowie.

Pierwsza Komunia Święta, jaka odbyła się w nowym kościele, miała miejsce 12 maja 1985 roku.

kościół

Pierwsza uroczystość I Komunii Świętej 12 maja 1985 r. (fot. ze zbiorów A. Malika)


kościół

Uroczystość I Komunii Świętej (fot. ze zbiorów A. Malika)


W 1987 roku nastąpiło poświęcenie dzwonów, które obecnie znajdują się na wieży kościelnej. Mają one swoje imiona:

 • Jan Paweł II,
 • Matka Boża Królowa Rodzin,
 • Stanisław Kostka (najmniejszy).

kościół

Poświęcenie zbiorów (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kościół

Poświęcenie dzwonów (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

kosciol_II


kościół

Cegiełki z uroczystości poświęcenie dzwonów

kościół

Dzwony kościelne (fot. ze zbiorów W. Kudzi)


kościół

Procesja do kościoła (fot. ze zbiorów W. Kudzi)

22 września 1999 roku odbyło się nawiedzenie  parafii przez obraz Jasnogórski. Było to bardzo ważne wydarzenie dla parafii – przewodniczył mu Biskup Kazimierz Nycz. Cała parafia mocno to przeżyła, ofiarując Matce Częstochowskiej swoje rodziny, troski i radości.

Kościół został konsekrowany 12 kwietnia 2008 roku przez kardynała Stanisława DziwiszaDopełnieniem budowy kościoła niewątpliwie jest jego konsekracja. Kościół wówczas staje się świątynią poświęconą wyłącznie Bogu i sprawowaniu nabożeństw ku Jego czci. Ciągłe ulepszanie i upiększanie kościoła sprawiło, że ta uroczystość odbyła się dopiero po przeszło 20 latach. Wówczas zmieniono również ołtarz na kamienny, gdyż tak wymagają przepisy liturgiczne. Prace nad ukończeniem i upiększeniem świątyni i jej otoczenia trwają praktycznie do dnia dzisiejszego.

kościół     kościół
Konsekracja kościoła przez kardynała Stanisława Dziwisza (fot. ze zbiorów B. Łatki)

Powstanie kościoła jest wielkim osiągnięciem całej społeczności białczańskiej. Jest spełnieniem pragnień i oczekiwań przynajmniej trzech pokoleń.

Niech ta świątynia poświęcona 12.04.2008 r. przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza służy na chwałę Bogu Wszechmogącemu, Miłosiernemu i Ludowi Bożemu.

kościół

Ołtarz główny w 2006 r. (fot. ze zbiorów B. Łatki)

kościół

Kapliczka przed kościołem (fot. ze zbiorów B. Łatki)


kościół

Chrzcielnica (fot. ze zbiorów B. Łatki)

kościół

Część “schodów do nieba” (fot. ze zbiorów B. Łatki)


Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny utworzono w 1984 roku. Fundatorami działek pod cmentarz byli:

 • Jan Radwański,
 • Zofia i Józef  Wątlikiewicz,
 • dwa pola zakupiono

 

kościół

Cmentarz nocą podczas uroczystości Wszystkich Świętych w 2011 roku (fot. D. Kudzia)

 

« 1 z 2 »