Proboszcz:

Ks. Jerzy Klauzner   2013 –

 


Poprzedni Proboszczowie: 

RomanPyka
Ks. Roman Pyka    1984 – 2013