OGŁOSZENIA II NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Święto Miłosierdzia Bożego

  1. Dzisiaj czcimy Jezusa Miłosiernego. Zamiast kazania – adoracja i nasza modlitwa Koronką Miłosierdzia Bożego.
  1. Dzisiejsza składka na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg Zapłać za Waszą ofiarność podczas dni świątecznych. Naszymi ofiarami wsparliśmy: grób Pański w Jerozolimie, Seminarium i Uniwersytet Papieski.
  1. W najbliższą niedzielę na Mszy Św. o godz. 10 będziemy modlić się ze Związkiem Podhalan i Gospodyniami z Wieprzca, Żarnówki, Juszczyna, Grzechyni, Kojszówki i Białki dziękując i prosząc Boga o błogosławieństwo dla tych Wspólnot. Nie ma Mszy w Kaplicy, parafian zapraszam też na tę Mszę.
  1. W Niedzielę Palmową ks. Dziekan Makowski – X. Tadeusz pobłogosławił nam nowych Lektorów Czytających: Damian Marek, Damian Kubasiak, Patryk Gogoń, Gabryjel Ficek, Gabriel Lewandowski, Sebastian Konior.
    Chłopcom i ich Rodzinom gratulujemy, przypominając sobie zdrową zasadę, że dziecko, któremu pomagamy spełniać wiele obowiązków, będzie w przyszłości dobrym człowiekiem.

INTENCJE MSZALNE – 13 – 19 IV 2015