PONIEDZIAŁEK
7
.00 – † Paulina Włoch

WTOREK
18.00 – Z Rodzin: Kaczmarczyk i Deja za zmarłych i żywych

ŚRODA
7.00 – † Helena i Emil Dyrcz

CZWARTEK
18.00 – † Jan Kąkol

PIĄTEK
7.00 – † Jan Bisaga

SOBOTA

18.00 – URODZINOWA 90te Zofia Pochopień

NIEDZIELA

8.00 –  † Jan Madziała 2r.ś.
10.00  – † Joanna Migas
15.00 –  † Józef Migas