Ogłoszenia V Niedzieli Wielkiego Postu – 21.III.2021

1.Rozpoczęliśmy piąty tydzień Wielkiego Postu. -Uczestniczymy w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. 2.Planujemy naszą spowiedź Wielkanocną. Dniem naszej Spowiedzi będzie Wielki Poniedziałek. 3.Uroczystością Św. Józefa rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o szacunek dla życia.W Dzień Zwiastowania Pańskiego – niektórzy z...